БЕСИЛКА - BESILKA apk mod

Download БЕСИЛКА - BESILKA apk mod

4 / 5   people 12
Developer By
open_in_new BalkanApps
Version
1.2
Size
4.1M
Requirment
4.1 and up
Category
Mod
This content for Everyone

Класичната игра Бесилка отсега на Македонски јазик со над 1200 поими. Download БЕСИЛКА - BESILKA apk mod in Games Word

БЕСИЛКА - BESILKA е базирана на популарната игра на хартија „Бесилка“.

Играта содржи над 1200 рачно избрани поими.
Играчот ги погодува буквите со цел да го открие скриениот збор.
Играчот треба да биде внимателен затоа што има неколку обиди пред да биде обесен карактерот.


Карактеристики:

✔️ Над 1200 рачно избрани поими
✔️ 3 карактери кои можат да бидат обесени
✔️ Над 15 категории
✔️ Наменета за деца и возрасни

Забавувајте се со над 15 категории:

Наука
Брендови
Автомобили
Храна
Инструменти
⛵️ Предмети
Животни
Овошјa
Зеленчуци
Професии
Спортови
Држави
Градови
Цртани филмови

BESILKA - BESILKA e bazirana na popularnata igra na hartija "Besilka".
Igrata sodrzi nad 1200 racno izbrani poimi.
Igracot gi pogoduva bukvite so cel da go otkrie skrieniot zbor.
Igracot treba da bide vnimatelen zatoa sto ima nekolku obidi pred da bide obesen karakterot.

Karakteristiki:

✔️ Nad 1200 racno izbrani poimi
✔️ 3 karakteri koi mozat da bidat obeseni
✔️ Nad 15 kategorii
✔️ Nameneta za deca i vozrasni

Zabavuvajte se so nad 15 kategorii:

Nauka
Brendovi
Avtomobili
Hrana
Instrumenti
⛵️ Predmeti
Zivotni
Ovosja
Zelencuci
Profesii
Sportovi
Drzavi
Gradovi
Crtani filmovi

Download БЕСИЛКА - BESILKA apk mod

You Can Download БЕСИЛКА - BESILKA apk mod from this links :

android Download APK v1.2 Direct shop Get on Google Play update Versions valiables