Akkaataa Salaata Nabiyyii Apk

Download Akkaataa Salaata Nabiyyii Apk

4 / 5   people 12
Developer By
open_in_new K Technologies
Version
1.0
Size
13M
Requirment
4.4 and up
Category
Free
This content for Everyone

Akkaataa Salaata Nabiyyii (s.a.w) Download Akkaataa Salaata Nabiyyii Apk in Apps Education

Akkaataa Salaata Nibiyyichaa sirna Wuduu'aa waliin qophaaye. Barumsa gabaabduu sirna salaata Ergamaa Rabbii (saw) ibsuudhaaf qophaayedha. Gara Muslimaafi Muslimtittii hundaatti dhiheessuun fedhe.

Kunis akka namni argu hunduu salaata keessatti Nabiyyichatti (saw) hidhachuudhaaf qabsaa'uufi. Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: "akka anaa salaatuu na argitanitti link Link is Here Bukhaariitu gabaase.

Download Akkaataa Salaata Nabiyyii Apk

You Can Download Akkaataa Salaata Nabiyyii Apk from this links :

android Download APK v1.0 Direct shop Get on Google Play update Versions valiables